Τομείς Ειδίκευσης

Οι υπηρεσίες μας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μεταναστευτικό Δίκαιο


 • Ιθαγένεια / Υπηκοότητα
 • Άδειες Διαμονής και Εργασίας
 • Άδειες Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους
 • Διαδικασία Χορήγησης Ασύλου
 • Οικογενειακή Επανένωση
 • Διοικητικές Προσφυγές
 • Αλλαγή Στοιχείων Ληξιαρχικών Πράξεων
 • Διαγραφή Απέλασης / Αντιρρήσεις Κράτησης
 • Διοικητικές Προσφυγές

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.Μεταναστευτικό Δίκαιο

Το δίκαιο που διέπει το καθεστώς των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα.


Εργατικό Δίκαιο

Αφορά το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τη κοινωνική σχέση εξαρτημένης εργασίας.Ποινικό Δίκαιο

Αφορά το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας.


Αστικό Δίκαιο

Αφορά τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών («πολιτών»)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εργατικό Δίκαιο


 • Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης
 • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα
 • Δικαιώματα εργαζομένων στην μεταβίβαση των επιχειρήσεων
 • Αποζημίωση απόλυσης
 • Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών
 • Διαφορές από καταγγελία σύμβασης εργασίας
 • Αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Βλαπτική μεταβολή συνθηκών εργασίας
 • Κατάστρωση συμβάσεων εργασίας
 • Outsourcing
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές
 • Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ποινικό Δίκαιο


 • Αυτόφωρα με άμεση ανταπόκριση
 • Μηνύσεις – εγκλήσεις – άσκηση πολιτικής αγωγής
 • Πλημμελήματα και Κακουργήματα του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων
 • Απολογητικά υπομνήματα και απολογίες Υπεράσπιση σε προανάκριση
 • Υπεράσπιση σε Ανάκριση – βουλεύματα
 • Υπεράσπιση σε ακροατήριο
 • Συγχωνεύσεις ποινών
 • Κοινωνική Εργασία
 • Αποφυλακίσεις
 • Αναστολές εκτέλεσης ποινών
 • Ένδικα μέσα
 • Εφέσεις
 • Αναιρέσεις
 • Αναψηλαφήσεις
 • Επισκέψεις σε κρατητήρια και σωφρονιστικά Ιδρύματα
 • Ποινική υποστήριξη σε ανήλικους δράστες

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αστικό Δίκαιο


 • Αναιρέσεις
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη)
 • Συνταξιοδοτήσεις
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
 • Διαμεσολάβηση
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μεταφράσεις – Επικυρώσεις


Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την επίσημη μετάφραση οποιουδήποτε ξενόγλωσσου κειμένου από την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, αλβανική, βουλγαρική, ρωσικη και ρουμανικη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα, αλλά και αντίστροφα από την ελληνική γλώσσα σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω γλώσσες. Παράλληλα, σε συνεργασία με έμπειρο Μεταφραστικό Γραφείο, αναλαμβάνουμε τη μετάφραση κειμένων σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα του κόσμου.

Το κόστος για κάθε επίσημη μετάφραση και επικύρωση αυτής (όποτε αυτό απαιτείται) προσδιορίζεται από το είδος του κειμένου (π.χ. ιατρικό έγγραφο, νομικό έγγραφο κ.λπ.), το μέγεθός του (αριθμός σελίδων) και τη χρήση για την οποία προορίζεται (π.χ. δικαστική χρήση, χρήση σε χώρα του εξωτερικού κ.λπ.).

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε: Μετάφραση ξενόγλωσσων πτυχίων γλωσσομάθειας (Lower, Proficiency, DELF, Zertificat κλπ.) οποιουδήποτε φορέα πιστοποίησης (Cambridge, Michigan, Goethe, Cervantes κλπ.), μετάφραση δημοσίων εγγράφων (πιστοποιητικά γένεσης, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.), συμβολαιογραφικά έγγραφα (συμβόλαια, διαθήκες), εταιρικά έγγραφα (καταστατικά εταιριών, αποφάσεις Δ.Σ. και Γ.Σ. κ.λπ.), νομικά, οικονομικά, τεχνικά, ιατρικά έγγραφα κ.α.

Επιπλέον, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την επίσημη επικύρωση οποιουδήποτε εγγράφου επιθυμείτε (δημόσιου ή ιδιωτικού).

 

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!