Στις 16 Νοεμβρίου ξεκινά ηλεκτρονικά η ανανέωση όλων των κατηγοριών τίτλων διαμονής