Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης θα χρησιμοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο