Προστασία πρώτης κατοικίας: Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού βαρών από τα υποθηκοφυλακεία

September 9, 2019